Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Phần mềm trên web – Ưu và nhược điểm so với phần mềm trên máy tính

Chả là hôm nay rãnh rỗi, tôi muốn note lại những ưu điểm và nhược điểm của phần mềm trên web. Mục đích là để thuyết phục khách hàng làm phần mềm trên web.