Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Đưa doanh nghiệp của bạn lên mạng internet như thế nào?

Nền tảng miễn phí

Tạo bản đồ cho doanh nghiệp: Gmaps.

Tạo blog: Google sites, blogger.com, wordpress.com, weebly.com…

Ladingpage: ladipage.vn, wix.com…

Thương mại điện tử: shopify.com, tiki.vn, lazada.vn, shopee.vn…

Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Phần mềm trên web – Ưu và nhược điểm so với phần mềm trên máy tính

Chả là hôm nay rãnh rỗi, tôi muốn note lại những ưu điểm và nhược điểm của phần mềm trên web. Mục đích là để thuyết phục khách hàng làm phần mềm trên web.

Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Một số hàm làm việc với chuỗi ký tự trong PHP

Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một số hàm thường dùng trong lúc lập trình để xử lý chuỗi ký tự. Đó là các hàm như str_replace dùng thay thế một chuỗi bởi một chuỗi khác. Hàm strpos lấy ra vị trí đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi nào đó. Hàm str_len dùng để tính độ dài của một chuỗi ký tự nào đó.

Việc đặt tên file không có khoảng trắng và ký tự đặc biệt là thực sự cần thiết. Nó giúp cho công việc backup(sao lưu) và restore(phục hồi) sau này của bạn hạn chế mất mát dữ liệu.

Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Cách sử dụng biến trong ngôn ngữ PHP

Cách sử dụng biến, nối chuỗi đặt trong cặp dấu nháy kép

<?php
$variable_language = "PHP";
echo "Một trong số cách ngôn ngữ lập trình dùng để thiết kế web là $variable_language";
?>

Một cách khác để nối chuỗi là sử dụng dấu chấm

Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Ứng dụng Singleton Design Pattern trong lập trình PHP

Là pattern được sử dụng để tạo sự ràng buộc, chỉ cho phép với class nào đó chỉ có duy nhất 1 đối tượng được khởi tạo mà thôi. Và để làm được điều đó, ta phải sử dụng 1 số kỹ thuật nhằm khóa và không cho phép đối tượng được phép khởi tạo trực tiếp.

Khai báo và khởi tạo đối tượng không phải là Singleton

Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Ứng dụng Method Factory Design Pattern trong lập trình PHP

Đây là pattern hỗ trợ chúng ta trong việc xử lý các thao tác tạo đối tượng, mà chúng ta chưa biết lớp nào sẽ thực thi công việc này. Với cách xử lý này ta có thể biến đổi mã nguồn theo hướng linh hoạt và dễ mở rộng hơn rất nhiều trong thực tế.

Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Ứng dụng Strategy Design Pattern trong lập trình PHP

Nhiệm vụ của nó là tạo ra những đóng gói xử lý riêng biệt thông qua từng class. Và từ đó bạn có thể hoán đổi mọi thứ tùy theo hoàn cảnh và yêu cầu công việc diễn ra. Có hai từ khóa mà chúng cần lưu ý khi áp dụng mẫu thiết kế này là interface và implements.

Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Sử dụng thuộc tính tĩnh Static như thế nào trong lập trình PHP

Thuộc tính tĩnh Static được sử dụng trong class, có tính toàn cục. Nó sẽ thay đổi, và dữ nguyên giá trị cho lần gọi tiếp theo.

Nhược điểm: Tốn bộ nhớ hơn vì có tính toàn cục.

Ưu điểm: Dễ dàng truy cập mà không cần khởi tạo đối tượng. Có thể kết hợp với phương thức tĩnh trong việc sử dụng Singleton Design Pattern.

Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Phân biệt giao diện interface với lớp trừu tượng abstract class trong php

Abstract class là gì?

  • Lớp trừu tượng(abstract class) đơn giản được xem như một class cha cho tất cả class có cùng bản chất.
  • Mỗi lớp con chỉ có thể kế thừa trực tiếp từ một lớp cha bằng từ khóa extends.
  • Không thể khởi tạo được các đối tượng thuộc lớp abstract.
  • Các phương thức trong abstract class có thể là phương thức abstract hoặc không. Nếu là phương thức abstract thì chỉ được khai báo tên nhưng không viết phần nội dung.
  • Lớp con kế thừa từ lớp abstract phải override các phương thức abstract trong đó.