Chuyên mục
Ngôn ngữ lập trình PHP

Ứng dụng Method Factory Design Pattern trong lập trình PHP

Đây là pattern hỗ trợ chúng ta trong việc xử lý các thao tác tạo đối tượng, mà chúng ta chưa biết lớp nào sẽ thực thi công việc này. Với cách xử lý này ta có thể biến đổi mã nguồn theo hướng linh hoạt và dễ mở rộng hơn rất nhiều trong thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *